گلبرگ
Reaction score
23

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • واعظی پرسید از فرزند خویش
  هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟
  صدق،و بی آزاری،و خدمت به خلق
  هم عبادت هم دلیل بندگیست
  گفت زین معیار اندر شهر ما
  یک مسلمان هست آن هم ارمنیست.........
  (پروین اعتصامی)
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...

بالا